Bağlantılar

Gebe Okulu

    Tüm gebelere; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yine rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırma hizmeti verilmektedir..

 

I. SÜREÇ: Gebelik Süreci

-Üreme organları ve gebeliğin oluşumu,

-Gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler,

-Gebelikte günlük yaşam,

-Gebelikte beslenme ve nütrisyonel destek,

-Gebelikte bağışıklama, rutin yapılan tetkik ve müdahaleler,

-Gebelikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,

-Gebelikte tehlike belirtileri ve yapılması gerekenler

 

II. SÜREÇ: Doğum Süreci

-Doğum süreci

-Normal doğum, sezaryen doğum, müdahaleli doğum, anestezi

-Doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri

 

III. SÜREÇ: Lohusalık Süreci ve Yeni Doğan Bakımı, Aile Planlaması Yöntemleri

-Lohusalık dönemleri ve özellikleri

-Doğum sonu dönemde yeni doğanın bakımı

-Doğum sonrası gebelikten korunma gibi konular