Bağlantılar

Hasta Hakları Birimi

 

 

     Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları dolayısıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

     Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hastaların sağlık hizmetlerinin daha iyi yararlanabilmesi, hak ihlallerin önlenmesi  için hasta hakları uygulaması başlatmış, bu çerçevede hasta hakları birimleri kurmuştur.Hasta Hakları Birimleri hasta ve hasta yakınlarından gelecek hak iddiası başvurularını  almak, değerlendirmek ve çözüm  önerileri üretmek ve hasta hakları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmakla  görevlidir.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu : Süleyman TUNÇ

Dahili No: 7000