Bağlantılar

Servisler

> DAHİLİ SERVİSLER

>> Dahiliye Servisi

>> Kardiyoloji Servisi

>> Nöroloji Servisi

>> Palyatif Servisi

>> Çocuk Hastalıkları Servisi

>> Fizik Tedavi Servisi

 

> CERRAHİ SERVİSLER

>> Genel Cerrhi Servisi

>> Ortopedi Servisi

>> Kadın Doğum Servisi

>> KBB Servisi

>> Göz Servisi

>> Üroloji Servisi

>> Çocuk Cerrahi Servisi

 

> YOĞUN BAKIMLAR

>> Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi

>> Genel Yoğun Bakım Servisi