Bağlantılar

Vizyonumuz

 

     Bölgemizin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, üst düzey teknoloji
 ile hasta haklarına saygılı, sağlıkta ilkelere bağlı bir kurum olarak hastaya zarar vermeden
adalet ilkesi ile etik kurallar çerçevesinde tanı,teşhis,tedavi ve rehabilitasyon hizmeti 
sunmak içni amaçladığımız yolda;
 • Çalışan ve hasta memnuniyeti,
 • İlgili, anlayışlı, güler yüzlü hizmet,
 • Çevreye ve insana saygı,
 • Sağlık hizmetini kaliteli ve hızlı sunmak,
 • Tüm kaynakları etkin kullanmak,
 • Tıbbi etik kurallara bağlılık,
 • Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek
 • Hasta merkezli yaklaşım asıl vizyonumuzdur.